Verhuur cliënteel na stopzetting

za 8 okt 2011 — Is het verhuur van cliënteel verscholen bezoldiging?

Verhuur cliënteel na stopzetting

Verhuur cliënteel na stopzetting is simulatie.

Cliënteel kan alleen toebehoren aan wie de eigenlijke exploitatie doet. Als men zijn activiteit verderzet onder vennootschapsvorm en dus de activiteit in eigen naam stopzet, verdwijnt ook het eigen cliënteel.

Verhuur van dat cliënteel aan de vennootschap komt dus neer op simulatie. Cliënten zijn immers niet gebonden aan een bepaalde vrije beroeper, zodat cliënteel geen verhuurbaar goed is. De voorgewende huurinkomsten zijn daarom in werkelijkheid bedrijfsleidersbezoldigingen (Gent 6 september 2011, 1104/0580).

Het verhuur van cliënteel is een roerend inkomen en goedkoper belast dan bezoldiging. Bovendien zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd.

Alweer een achterpoortje dicht!