Geïndexeerde grensbedragen inkomstenbelastingen voor 2014

di 4 mrt 2014 — De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2015 (uw inkomsten van 2014) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste bedragen.

Belastingvrije som en gezinssituatie
Huwelijksquotiënt: 10.200,00
Belastingvrije som: 7.070,00
Verhoging belastingvrije som voor kinderen ten laste
• één kind: 1.500,00
• twee kinderen: 3.870,00
• drie kinderen: 8.670,00
• vier kinderen: 14.020,00
• meer dan vier kinderen (supplement per kind): 5.350,00
Bijkomende toeslag voor kinderen onder de drie jaar (waarvoor geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken): 560,00
Verhoging belastingvrije som voor gehandicapte belastingplichtige: 1.500,00
Verhoogde belastingvrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.350,00
Grensbedrag om recht te hebben op hogere belastingvrije som: 26.280,00
Verhoging belastingvrije som alleenstaande met kinderen ten laste: 1.500,00
Maximumbedrag eigen nettobestaansmiddelen (kind ten laste): 3.110,00
Verhoogd bedrag voor kind van alleenstaande: 4.490,00
Verhoogd bedrag voor gehandicapt kind van alleenstaande: 5.700,00
Onderhoudsgeld dat niet meetelt als bestaansmiddel: 3.110,00
Bezoldiging studentenjob die niet meetelt als bestaansmiddel: 2.590,00
Beroepsinkomsten en roerende inkomsten
Vrijgesteld bedrag PC privé: 840,00
- grensbedrag bruto belastbare bezoldiging: 32.880,00
Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: 380,00
Minimumvoordeel van alle aard voor privégebruik bedrijfswagen: 1.250,00
Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's: 1.900,00
Maximumbedrag auteursrechten die als roerende inkomsten worden aangemerkt: 57.080,00
Beroepskosten
• eerste schijf tot 5.710: 28,70 %
• tweede schijf tot 11.340: 10,00 %
• derde schijf tot 18.880: 5 %
• vierde schijf boven 18.880: 3 %
Aftrekbare bestedingen en belastingverminderingen
Maximumbedrag kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies (samen): 2.280,00
Aftrekbare giften minimumbedrag: 40,00
Maximumbedrag pensioensparen: 950,00
Maximumbedrag PWA-cheques en dienstencheques: 1.400,00
Bedragen die niet geïndexeerd worden
Niet alle bedragen worden geïndexeerd. De volgende bedragen blijven in ieder geval hetzelfde voor 2014 als voor de voorgaande jaren.
• maximumbedrag van het belastingkrediet per kind ten laste: 430,00;
• minimumbedrag van de aftrekbare kosten, wanneer de bestaansmiddelen bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten: 430,00;
• vrijgestelde dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen, eerste schijf: 190,00;
• vrijgestelde interesten of dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk, eerste schijf: 190,00;
• maximumbedrag vrijstelling fietsvergoeding per kilometer: 0,22;
• maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds: 320,00;
• maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds: 320,00;
• maximumbedrag van de belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Fonds voor de reductie van de globale energiekost: 320,00;
• bedrag van het belastingkrediet voor meewerkende echtgenoten: 300,00.