Nieuwe referentie-uitstoot maakt bedrijfswagens iets duurder

di 4 mrt 2014 — Één van de elementen om het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens te berekenen is het CO2-percentage. Dit percentage wordt bepaald in functie van de referentie-uitstoot, die elk jaar bij koninklijk besluit wordt vastgelegd. De referentie-uitstoot zakt dit jaar, waardoor het CO2-percentage stijgt en het voordeel duurder wordt.

De formule
Het voordeel van alle aard wordt berekend volgens de formule:
Catalogusprijs x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdsfactor.
Het CO2-percentage en de referentie-uitstoot
Dit CO2-basispercentage van 5,5 % is gekoppeld aan de referentie-uitstoot is. Naar gelang het voertuig vervuilender is dan de referentie-uitstoot, stijgt het percentage; naar gelang het voertuig milieuvriendelijker is, daalt het percentage.
Deze referentie-uitstoot wordt uitgedrukt in gram per kilometer en wordt elk jaar bij KB vastgesteld. Zo kan de regering inspelen op het feit dat wagens steeds milieuvriendelijker worden, door de referentie-uitstoot te verlagen.
Per gram CO2 per kilometer meer uitstoot, zal het basispercentage stijgen met 0,1 %.
Hoe lager dus de referentie-uitstoot wordt vastgelegd, hoe groter de kans dat uw bedrijfswagen in werkelijkheid meer uitstoot: hierdoor zal het CO2-percentage in de formule stijgen en zal uw wagen dus duurder worden.

De referentie-uitstoot voor 2014
Vanaf 1 januari 2014 geldt de volgende referentie-uitstoot:
• voor dieselwagens: 93 gr./km (in 2013: 95 gr./km)
• voor benzine, LPG en aardgas: 112 gr./km (in 2013: 116 gr./km).
Hoeveel wordt mijn wagen duurder in 2014?
Een nieuwe wagen van 30.000 EUR, met benzinemotor en een uitstoot van 125 gr./km.
In 2013 bedraagt het CO2-percentage: 5,5 % + 0,9 % (want 9 gram meer uitstoot dan de referentie-uitstoot) = 6,4 %.
Het voordeel bedraagt dan 30.000 × 6,4 % × 6/7 × 100 % = 1.645,70 EUR
In 2014 bedraagt het CO2-percentage: 5,5 % + 1,3 % (want 13 gram meer uitstoot dan de referentie-uitstoot) = 6,8 %.
Het voordeel bedraagt dan 30.000 × 6,8 % × 6/7 × 100 % = 1.748,57 EUR.
Als we abstractie maken van de leeftijdscorrectie (dus opnieuw uitgaan van een nieuwe wagen, hetzelfde model, zelfde uitstoot) kost de bedrijfswagen u dit jaar 100 EUR meer. Aangezien de wagen echter ondertussen een jaar oud is, mag wel de leeftijdscorrectie toegepast worden. Die bedraagt die 6 % per jaar. Als we daar ook rekening mee houden, bedraagt het voordeel voor 2014
30.000 × 6,8 % × 6/7 × 94 % = 1.643,64.
Met deze exacte gegevens betaalt u net 2 EUR minder.